servis slika

Vodič za planiranje servisa za podmazivanje

7 koraka koje treba razmotriti prilikom planiranja sistema izdavanja maziva Sveobuhvatna oprema treba da podrazumeva pumpe za pretakanje ulja i masti, pištolje za istakanje, motalice za creva, regulacione ventile, opremu za istakanje…
servis slika

Vodič za planiranje servisa za podmazivanje

7 koraka koje treba razmotriti prilikom planiranja sistema izdavanja maziva Sveobuhvatna oprema treba da podrazumeva pumpe za pretakanje ulja i masti, pištolje za istakanje, motalice za creva, regulacione ventile, opremu za istakanje…
Kupovina pumpe na siguran način?

Kupovina pumpe na siguran način?

Manipulacija tečnošću je uvek aktuelna tema u oblasti poljoprivrede, transporta, skladištenja, farmaceutskoj i ostalim industrijama… Najčešći fluid za pretakanje je dizel, benzin, AdBlue®, voda, ulje, alkoholna pića poput vina, piva i rakije,…
Kupovina pumpe na siguran način?

Kupovina pumpe na siguran način?

Manipulacija tečnošću je uvek aktuelna tema u oblasti poljoprivrede, transporta, skladištenja, farmaceutskoj i ostalim industrijama… Najčešći fluid za pretakanje je dizel, benzin, AdBlue®, voda, ulje, alkoholna pića poput vina, piva i rakije,…
mobilni rezervoar

Saveti za kupovinu ADR mobilnih rezervoara

Prilikom prevoza opasnih materija u drumskom saobraćaju primenjuju se, pored mera bezbednosti za prevoz opasnih materija i odredbe Evropskog sporazuma o međunarodnom prevozu opasne robe u drumskom saobraćaju – ADR. Opasne materije…
mobilni rezervoar

Saveti za kupovinu ADR mobilnih rezervoara

Prilikom prevoza opasnih materija u drumskom saobraćaju primenjuju se, pored mera bezbednosti za prevoz opasnih materija i odredbe Evropskog sporazuma o međunarodnom prevozu opasne robe u drumskom saobraćaju – ADR. Opasne materije…
protiveksplozivna zaštita

Protiveksplozivna zaštita, Ex-ATEX zone, prava i obaveze korisnika i distributera

ATEX direktiva koja je postavljena od strane članica Evropske Unije se primenjuje i kod nas. ATEX je akronim izveden iz francuske rečenice “Appareils Destines a etre utilises en ATmospheres EXplosibles” i naziva…
protiveksplozivna zaštita

Protiveksplozivna zaštita, Ex-ATEX zone, prava i obaveze korisnika i distributera

ATEX direktiva koja je postavljena od strane članica Evropske Unije se primenjuje i kod nas. ATEX je akronim izveden iz francuske rečenice “Appareils Destines a etre utilises en ATmospheres EXplosibles” i naziva…
Ad-Blue proizvod globalnog smanjenja štetnih gasova vozila

Ad-Blue proizvod globalnog smanjenja štetnih gasova vozila

AdBlue® je registrovani artikal na bazi vode i azota sa selektivnim sistemom katalitičke redukcije (SCR) za smanjenje emisija štetnih gasova iz dizel vozila. AD-Blue® ili urea je rastvor koji se pravi sintezom…
Ad-Blue proizvod globalnog smanjenja štetnih gasova vozila

Ad-Blue proizvod globalnog smanjenja štetnih gasova vozila

AdBlue® je registrovani artikal na bazi vode i azota sa selektivnim sistemom katalitičke redukcije (SCR) za smanjenje emisija štetnih gasova iz dizel vozila. AD-Blue® ili urea je rastvor koji se pravi sintezom…