Ad-Blue proizvod globalnog smanjenja štetnih gasova vozila
Ad-Blue proizvod globalnog smanjenja štetnih gasova vozila

Ad-Blue proizvod globalnog smanjenja štetnih gasova vozila

Kontaktirajte nas Kontaktirajte nas

AdBlue® je registrovani artikal na bazi vode i azota sa selektivnim sistemom katalitičke redukcije (SCR) za smanjenje emisija štetnih gasova iz dizel vozila. AD-Blue® ili urea je rastvor koji se pravi sintezom amonijaka i ugljendioksida koji je potpuno bezbedan za sve vrste transporta, rukovanje, ne zapaljiv, ne nanosi štetu na životnu okolinu.

Gde se sve nalazi urea?

Ureu možete naći i u proizvodima koje koristite svakodnevno samo u manjoj koncentraciji kao što su: razni lepkovi, šamponi, kozmetika…

Ko koristi ovu tečnost?

Ad-Blue® uglavnom koriste velika teška teretna i poljoprivredna vozila kao najveći potrošači i zagađivači, kao i nova vozila sa EURO V i EURO VI motorom.

Koje su pednosti ove tečnosti?

Velika prednost AdBlua je smanjenje zagađenja vazduha na globalnom nivou. Potrošnja Uree kao i kod svakog drugog goriva zavisi od: načina vožnje, stanja mašine koja pokreće vozilo kvaliteta, pohabanosti pneumatika i slično . Naj;e[‘e se potro[nja AdBlua defini[e zavisno od potrošenog dizel goriva. Uglavnom je potrošnja oko 5 % do 6 % potrošenog dizel goriva. Adblue se proizvodi po standardu ISO 22241; DIN 70070 i CEFIC AUS 32.

Gde kupiti Ad-Blue i koja je cena?

Kupovina Ad-Blua se preporučuje isključivo na ovlašćenim prodajnim mestima ili kod sertifikovanog proizvođača kako bi se izbegli skupi kvarovi na vasem katalizatoru vozila i drugim delovima motora. Temperatura smrzavanja za AD-Blue je – 10 °C pa je preporučeno skladištenje u adekvatnom okruženju. Cena za ureu je trenutno diskutabilna jer je možete sipati na određenim pumpnim stanicama po jednoj ceni ili kupovati u pakovanjima od po 5l, 10l, 200l, 1000l i više po drugoj ceni. Urea zbog svoje specifičnosti zahteva određene uslove za manipulaciju i skladištenje našta treba obratiti pažnju.

Čime točiti ovu tečnost u vozilo?

Manipulacija ovom tečnošću je umnogome olakšana od strane vodećeg proizvođača pumpi za pretakanje AD-Blue firme “PIUSI”. U ponudi su modeli pumpi za pretakanje urea sa različitim protocima i pritiscima. Najpopularniji modeli su Suzzara blue i THREE 25.  Na ovim modelima je montirana samousisna membranska pumpa kapaciteta 30 do 35 lit/min sa napajanjem na 230V , 12V ili 24V. Model Three 25 je napredni naslednik Suzzare blue praktičnijeg oblika sa filterom za dodatno filtriranje tečnosti kao i mestom za odlaganje automatskog pištolja za istakanje AD-Blue.                                                                                                              Takođe imamo i automatski pištolj “SB32” sa integrisanim meračem protoka i izlivom od inox-a zarad preglednijeg i lakšeg rada prilikom merenja. Pored pumpe i pištolja treba odabrati i adekvatno crevo koje NEĆE biti oštećeno od strane uree 32,5 % i neće se ukrutiti posle dužeg vremena korišćenja. Za potrebe pretakanja malih količina Ad-blua u putnička i komercijalna vozila preporučujemo Vam korišćenje ručne klipne ili ručne rotacione pumpe. Ručna klipna ili rotaciona pumpa za Adblue su kapaciteta 10 – 15 lit/min što zadovoljava lične potrebe kada sami točite u Vaš automobil ili mašinu. Dobijate je u kompletu sa crevom i adekvatnim izlivom za vaš rezervoar kao i dodatnim spojkama za montažu na bure i IBC kontejner. Veoma je bitno koristiti kvalitetne i namenske uređaje za pretakanje ove tečnosti kako ne bi došlo do kontaminacije fluida tj AdBlua i samim tim oštećenja Vašeg vozila.

Naš savet za Vas. Urea je nisko agresivni rastvarač i po pitanju bezbednosti ukoliko dođe do kontakta sa kožom potrebno je isprati uz dosta vode. U slučaju kontakta sa očima isprati vodom i odmah potražiti savet lekara za dalje postupke. Ceo svet radi na tome da se smanji zagađenost i očuva naša atmosfera pa će samim tim biti i sve više vozila koja koriste Ad-Blue® tečnost pa je bolje biti pripremljen. Jer samo ORIGINAL Vam može pružiti KVALITET i DUGOTRAJNOST.

 

Kontaktirajte nas
agropartner logo