Vodič za planiranje servisa za podmazivanje
Vodič za planiranje servisa za podmazivanje

Vodič za planiranje servisa za podmazivanje

Kontaktirajte nas Kontaktirajte nas

7 koraka koje treba razmotriti prilikom planiranja sistema izdavanja maziva

Sveobuhvatna oprema treba da podrazumeva pumpe za pretakanje ulja i masti, pištolje za istakanje, motalice za creva, regulacione ventile, opremu za istakanje fluida, posude za prihvat, merače protoka, automatski sisteme za podmazivanje itd.
Naravno da ćete se odlučiti za najkvalitetniju opremu – ali kako osigurati da ćete imati najbolju i najveću efikasnost, bezbednost na radu, ekonomičnost i minimalne troškove?
Ovih 7 koraka će vam pomoći ne samo da razumete probleme u sistemu, već da ih upoznate i rešite sa vrhunskim dizajnom.

1. Potreban kapacitet
Planiranje kapaciteta servisa treba da radite “unazad”, preko predviđene potrošnje i protoka fluida.
Npr, ako vam je potreban protok od 5 l/min na tri mesta u isto vreme, morate obezbediti da raspored i pumpe mogu izdati ovu zapreminu, pri tom protoku u datim uslovima. Treba razmotriti da će te koristiti različite vrste maziva i da će se obim posla postepeno povećavati.
Maziva različite viskoznosti zahtevaju različitu opremu.

2. Minimizirajte gubitke usled trenja
Možda bi ste pomislili da po svojoj prirodi ulje neće predstavljati problem sa trenjem, istina je malo složenija.
Zapravo, to je ključna stvar kod dizajniranja naročito ako radite sa težim uljima kao što su ulja za menjače i diferencijale.
Bitno je uzeti u obzir sledeće faktore: procenu pritiska cevovoda, termičku zaštitu, prosečne temperature, minimalne temperature, dužinu cevovoda i viskozno trenje, zapreminu i pritisak na mestu istakanja, viskoznost fluida i tipična zapremina pri jednom istakanju.
Zapamtite da je preterani pritisak loš koliko i preslab!

3. Planirajte da ispunite realno opterećenje
Kada razmatrate brzinu protoka tečnosti, nemojte posmatrati samo jedan pištolj za istakanje.
Kada je najveća gužva, verovatno ćete koristiti dva ili više pištolja u isto vreme.
Dakle, sistem treba da obezbedi dovoljan protok za sva mesta istakanja.

4. Obezbedite dovoljan pritisak pumpi
Što je veća visina i daljina na kojoj je sistem za podmazivanje, to će biti veći potencijalni gubitak pritiska.
Zato će vam trebati pneumatska pumpa većeg pritiska.
Normalno, ako imate pumpu koja ima pritisak oko 20 bara sa odgovarajućim odnosom (50:1), pritisak na izlazu neće biti nikakav problem.

5. Koristite cevovode i priključke visokog kvaliteta
Sistemi za podmazivanje koji koriste cevi i priključke lošijeg kvaliteta imaju visok rizik od curenja ulja po servisu,
čak i pri normalnoj svakodnevnoj upotrebi. Zamislite kakav će to imati uticaj na vaše poslovanje i bezbednost u objektu.

6. Instalirajte sistem monitoringa servisa
Želite li pratiti rad celokupnog servisa? Postavljanjem sistema za monitoring možete ispratiti svako prosipanje, svaki mililitar ulja koji istočite. Ovaj sistem uključuje i zaštitu od pucanja cevi, praćenje nivoa ulja u rezervoaru, pre i posle dopunjavanja rezervoara, kao i obaveštenja putem e-maila o malim rezervama čistog ulja ili velikoj količini starog ulja.
Investiranje u startu u ovakvu opremu koja vam unapređuje efikasnost a samim tim i profit.

7. Počnite sa pravim tehničkim planom
Kvalitetan servis za podmazivanje treba biti dugoročna investicija koja tokom vremena donosi profit,
tako da se isplati na samom početku uložite u pravu opremu.
Razmotrite ukupnu dužinu cevovoda, broj krivina i spajanja, i broj pištolja za istakanje koji se mogu koristiti istovremeno.
Ovakvo ozbiljno planiranje vašeg idealnog servisa za podmazivanje podredite stručnom timu sa velikim iskustvom.

NAJKVALITETNIJA GARAŽNA OPREMA ZA AUTO SERVISE

Pneumatske pumpe za doziranje ulja
– Pumpe za doziranje antifriza i Adblue
Pneumatske, ručne i nožna mazalice za podmazivanje
Ručne pumpe za ulja i naftu
Uređaj za odzračavanje kočionih sistema
Kade za prihvat starog ulja
Sistemi za izvlačenje ulja iz vozila pneumatski i gravitacioni
Uređaji za filtriranje ulja i goriva
Membranske pumpe za otpadna ulja
Tankvane za burad
Pneumatski uređaji za šamponiranje i naftiranje
Uređaji za pranje delova
Motalice, koturače za ulje i mast
– Motalice za vazduh
Produžni kabel motalice
Mini mobilni kompresori za duvanje guma
Pištolji za duvanje guma
– Kompresori i pripremne grupe…

Servisne radionice zahtevaju profesionalnu opremu a to VAM OBEZBEĐUJE “AGROPARTNER” D.O.O.

oprema za industriju

servisna oprema

 

 

 

 

Kontaktirajte nas
agropartner logo