Merač nivoa goriva ES level

Pozovite nas

Proizvođač: Agropartner

Merač nivoa goriva ES level

Proizvođač: Agropartner Kontaktirajte nas

ES-LEVEL je inovativni visoko precizni multifunkcionalni indikator nivoa koji vam omogućava da nadgledate i kontrolišete nivo tečnosti u rezervoarima.
ES LEVEL sonde za nivo su zasnovane na tehnologiji merenja magnetnostriktivnog tipa; ova tehnika kombinuje magnetne efekte (beskontaktni prenos) sa ultrazvučnim procesima.
Merenje se vrši pomoću senzora, zatvorenog unutar šipke sonde, koji šalje impulse struje stvarajući magnetno polje. Pokazivač nivoa je magnet koji je integrisan u plovak.
Njegovo magnetno polje se preklapa sa magnetnim poljem sonde, stvarajući torzioni impuls koji se kreće u oba smera duž sonde.
Meri se vreme koje je potrebno da strujni impuls stigne do glave sonde i na osnovu njega se određuje položaj plovka.
Zahvaljujući ovoj tehnici merenja pulsa, vrednosti nivoa se mogu odrediti sa visokim stepenom tačnosti i pouzdanosti.
Magnetnostriktivne sonde omogućavaju detekciju nivoa jednog ili dva proizvoda različite specifične težine i njihove temperature preko jednog ili više senzora raspoređenih po dužini sonde;
stoga je moguće dodati, pored plovka za merenje nivoa goriva, drugi opcioni plovak za merenje nivoa vode u rezervoaru.
Glavna karakteristika ES-LEVEL-a je da je opremljen modularnom strukturom, koja stoga omogućava da se prilagodi specifičnim potrebama kupca.
ES LEVEL sonda za nivo se zatim može povezati sa sistemima upravljanja kao što je EMILTOUCH® na taj način omogućavajući implementaciju funkcija ovih sistema upravljanja
i posebno omogućavajući prikaz nivoa rezervoara preko LAN-a ili preko internet mreže.
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:
Elektronika: 16-bitni mikroprocesor sa fleš tehnologijom 16-MHz.
Alfanumerički LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem.
Kabel za napajanje 5 metara
Priključak za rezervoar sa navojem 2”M BSPP
Šipka od nerđajućeg čelika AISI 304 (dostupne dužine 1.750, 2.000, 2.250, 2.500, 2.750 mm)
Senzor temperature (na zahtev)
Plovak od ekspandiranog PVC-a, prečnika Ø 50 mm.
Plovak od ekspandiranog PVC-a za detekciju vode (na zahtev)
Serijski komunikacioni port: tip RS 485
Tačnost: ±0,5 mm, rezolucija: ±0,1 mm.
Preciznost temperature (u opsegu -20 +70°C) ±0,2°C
Napajanje: 220 Vac ili baterija 9 – 30 Vcc
CE sertifikovan i označen
4 alarmna releja (tj. alarm minimalnog nivoa, alarm maksimalnog nivoa, itd.).
Sledeći podaci su redom prikazani na displeju:
Nivo tečnosti u rezervoaru (mm).
Zapremina tečnosti u rezervoaru (L)
Prazan prostor: prazan prostor u rezervoaru (L)
Ispunjena zapremina (%)
Prisustvo vode (mm)
Prosečna temperatura goriva (°C)
Kompenzacija zapremine na 15°C (L)
Težina proizvoda (kg).

Opciono se mogu ugraditi plovci od nerđajućeg čelika za biljna ulja ili druge hemijski agresivne tečnosti.
Dostupna je i ATEX verzija uređaja ( CESI ATEX 020 II 1/2 GD Ex d IIC T6 Ex tD A21 IP66/68 T85°C )