Mag drive centrifugalna pumpa

Kontaktirajte nas

Proizvođač: GemmeCotti

Mag drive centrifugalna pumpa

Proizvođač: GemmeCotti Kontaktirajte nas

Mag drive centrifugalna pumpa ima poseban dizajn i izrađena je od visoko kvalitenih materijala.
Pumpe sa magnetnim kvačilom su namenjene za pumpanje korozivnih, eksplozivnih, zapaljivih tečnosti i drugih hemikalija koje mogu biti opasne po rukovaoca i okolinu.
Magnetne pumpe omogućavaju da se poštuju strogi ekološki i sigurnosni propisi.
U centrifugalnoj pumpi sa magnetnim pogonom spoljni magnet je postavljen na pogonsko vratilo motora i prenosi obrtni moment na unutrašnji magnet.
Stvoreno magnetsko polje omogućava rotaciju bez fizičkog kontakta između delova, tako da se radno kolo vrti i pomera tečnost.
Magnetne pogonske pumpe su veoma pouzdane i zahtevaju veoma nisko održavanje zahvaljujući jednostavnom dizajnu.
U normalnim uslovima rada ove pumpe mogu raditi bez  popravke više od jedne decenije.
Tečnost koja se pretače mora biti čista i bez čvrste supstance u suspenziji.

1) Mag drive pumpe su serije HTM i HCM. Pumpe su izrađene od  PTFE/ ETFE / PP / PVDF termoplastičnih materijala i pogodne su za visoko korozivne tečnosti.

Karaketristika: za protoke do 130m3/h / visine dizanja 48mlc

2) Mag pogonske centrifugalne pumpe serije HTM SS su izrađene od AISI 316 ili drugih metalnih materijala (Hastelloi B ili titana) i pogodne su za ugljovodonike, rastvarače i opasne tečnosti. Pumpe serije HTM SS 316 su takođe dostupne u verziji ATEKS za zonu 1 i 2.
Pogodne su za temperatire od -40C do 160C i pritiske do 10bara.

Karaketristika: za protoke do 32m3/h / visine dizanja 24mlc

 

 

 

Tehničke karakteristike

NazivKoličinaMerna jedinica
Napajanje pumpe220V
Protok pumpe130m³/h
Priključci ulaz/izlaz1"-3"inch
Temperatura fluida90°C
Max pritisak4 / 10bar

Materijal: Plastika