Plastična membranska pumpa na vazduh

phone Pozovite nas

Proizvođač: Raasm

Plastična membranska pumpa na vazduh

Proizvođač: Raasm link Kontaktirajte nas

Pneumatska membranska pumpa izrađena od polipropilena (PP) namenjena za pretakanje i točenje agresivnih hemikalija.

Jedna od mnogobrojnih prednosti ove pumpe sa membranama je što podnosi čvrste čestice u tečnosti od 1,5 do 3mm. Pored toga plastične membranske pumpe koriste se za kiseline, rastvarače i rad u korozivnim sredinama.
Najčešća primena membranskih pumpi je pri istakanju: lepkova, smola, alkohola, bezalkoholnih pića, metanola, etanola, piva, vina, aroma, glazura, kozmetike, krema, emulzija, deterdženata, otpadnih voda, mastila, boja, pigmenata, masti, ulja, benzina, dizel goriva, razređivača, antifriza…

Za rad pneumatskih membranskih pumpi potreban je minimalni pritisak od 2 bara, dok je maksimalni 8 bara. U ponudi se nalaze dva modela plastičnih membranskih pumpi sa protokom od 60 i 170 litara po minuti. Membranske pumpe na vazduh su u Eex izvedbi ATEX 94/9 II i namenjena eksplozivnim zonama rada. Maksimalna visina usisa vazdušne pumpe sa membranama je do 7,5 metara.

Membranske plastične pumpe mogu se postaviti na bure, pričvrstiti na zid, postaviti pored rezervoara ili u slučaju čestog premeštanja učvrstiti na kolica. U slučaju pretakanja agresivnih hemikalija potrebno je izvršiti pravi izbor membrana, kuglica tj.ventila, sedišta ventila i ostalih zaptivača. Načešće su membrane i kuglični ventili izrađeni od sledećih materijala EPDM, NBR, PTFE-HYTREL, Hytrel, Santoprene. Dok su sedišta kuglica ventila izrađena od polypropylene i nerđajućeg čelika AISI 316. Održavanje polipropilenskih pumpi na vazdušni pogon je lako i jednostavno, širina primene velika, a cena membranskih pumpi povoljna.

Tehničke karakteristike

NazivKoličinaMerna jedinica
Protok membranske pumpe60/170l/min
Potrošnja vazduha400/1600l/min
Radni pritisak2-6/8maxbar
Radna temparatura65°C
Max. vertikalna visina usis/potis7,5/70m
Materijal:
Plastika