Plastična membranska pumpa na vazduh

Pozovite nas

Proizvođač: Raasm

Plastična membranska pumpa na vazduh

Proizvođač: Raasm Kontaktirajte nas

Pneumatska membranska pumpa izrađena je najčešće od polipropilena (PP) ili PVDF, Poliacetal (POM) i namenjena za pretakanje i točenje agresivnih hemikalija.

Jedna od mnogobrojnih prednosti ove pumpe sa membranama je što podnosi  prisustvo čvrstih  čestice u tečnosti od 1,5 do 7mm. Pored toga plastične membranske pumpe koriste se za kiseline, rastvarače i rad u korozivnim sredinama.
Najčešća primena membranskih pumpi je pri istakanju: lepkova, smola, alkohola, bezalkoholnih pića, metanola, etanola, piva, vina, aroma, glazura, kozmetike, krema, emulzija, deterdženata, otpadnih voda, mastila, boja, pigmenata, masti, ulja, benzina, dizel goriva, razređivača, antifriza…

Za rad pneumatskih membranskih pumpi potreban je minimalni pritisak od 2 bara, dok je maksimalni 8 bara. U ponudi se nalaze više različitih plastičnih membranskih pumpi sa protocima od 5 i 1000 litara po minuti. Membranske pumpe na vazduh su u Eex izvedbi ATEX 94/9 II i namenjena eksplozivnim zonama rada. Maksimalna visina usisa vazdušne pumpe sa membranama je do 9 metara.

Membranske plastične pumpe mogu se postaviti na bure, pričvrstiti na zid, postaviti pored rezervoara ili u slučaju čestog premeštanja učvrstiti na kolica. U slučaju pretakanja agresivnih hemikalija potrebno je izvršiti pravi izbor membrana, kuglica tj.ventila, sedišta ventila i ostalih zaptivača. Načešće su membrane i kuglični ventili izrađeni od sledećih materijala EPDM, NBR, PTFE-HYTREL, Hytrel, Santoprene. Dok su sedišta kuglica ventila izrađena od polypropylene i nerđajućeg čelika AISI 316. Održavanje polipropilenskih pumpi na vazdušni pogon je lako i jednostavno, širina primene velika, a cena membranskih pumpi povoljna.

Plastična membranska pumpa na vazduh može se videti ovde.

membranska pumpa PVDF

 

Tehničke karakteristike

NazivKoličinaMerna jedinica
Protok membranske pumpe5 do 1000l/min
Potrošnja vazduha400/4000l/min
Radni pritisak2-6/8maxbar
Radna temparatura do 65°C
Max. vertikalna visina usis/potis9/70m

Materijal: Plastika