Plastična pumpa za hemikalije i kiseline

Pozovite nas

Proizvođač: Agropartner

Plastična pumpa za hemikalije i kiseline

Proizvođač: Agropartner Kontaktirajte nas

Plastična pumpa za hemikalije i kiseline koristi se u procesima filtracije, grejanja, hlađenja, doziranja, mešanja, ispiranja cevovoda, pretakanja rezervoara…

Plastična pumpa ima posebnu namenu pri istakanju sledećih kiselina: Natrijum hidroksida-kaustične sode-Lužina NaOH, Hlorovodonična kiselina-sona kiselina HCL, Sumporna kiselina H2SO4, Fosvorna kiseline H3PO4, Azotna kiselina HNO3, Natrijum hipohlorit-varikina NaOCL, Glicerin C3H8O3, Vodonik peroksid…

Kod plastičnih pumpi za kiseline najbitnija kompaktibilnost sa fluidom koji želite da pretačete shodno tome su i pumpe napravljene od raznih materijala poput: teflona PTFE, keramike, polietilena PE, polipropilena PP, poliamida PA, Polyvinylidene fluoride PVDF, silicijum karbida… Dva modela plastičnih pumpi za kiseline su u ponudi sa različitim karakteristikama a to su industrijska pumpa i motor blok pumpa.

Elektromotor i pumpa su povezani elastičnom spojnicom i čine industrijsku pumpu, dok je blok pumpa osovinom direktno spojena sa elektromotorom u celini. Uz pumpu se posebno poručuje usisna korpa i nepovratni ventil.
Karakteristike plastične pumpe za opasne tečnosti zavise od modela i broja obrtaja motora. Ovim modelima pumpi za hemikalije i kiseline ZABRANJEN je rad na SUVO.

Pored električnih plastičnih pumpi na 220V i 380V imamo i pneumatske plastične membranske pumpe namenjene za agresivne tečnosti. Korišćenjem plastičnih pumpi za agresivne tečnosti povećana je bezbednost na radu u hemijskoj industriji.

Tehničke karakteristike

NazivKoličinaMerna jedinica
Napajanje pumpe za kiselinu220/380V
Protok plastične pumpe za kiseline25 - 2600l/min
Napor pumpe5 - 100mVs
Broj obrtaja pumpe1450 ili 2900rpm

Materijal: Aluminijum,Bronza,Čelik,Inox,Plastika