Štapna pumpa za agresivne, korozivne i zapaljive tečnosti

Pozovite nas

Proizvođač: Agropartner

Štapna pumpa za agresivne, korozivne i zapaljive tečnosti

Proizvođač: Agropartner Kontaktirajte nas

Štapna pumpa najveću primenu je našla pri istakanju agresivnih, korozivnih, neutralnih i zapaljivih tečnosti.

Hemijska industrija usled korišćenja kiselina i alkala u najvećoj meri iz bezbednosnih razloga koristi drum štapne pumpe.

Ove pumpe su pravi izbor za transport fluida iz buradi 60 ili 200 litara, kontejnera od 1000lit (IBC) ili većih cisterni. Cevne pumpe su izrađene od različitih materijala: Polivinilidenfluorida (PVDF) do 90ºC, polipropilena (PP) do 50ºC, aluminijuma i nerđajućeg čelika 316Ti (INOX).

Ovi metarijali omogućuju široku primenu štapnih pumpi pri istakanju: mravlje kiseline (50%), amonijaka, tečnih đubriva, sirćetne kiseline (80%), voćne kiseline, mlečna kiselina, kalijum hidroksid, natrijum hidroksida, vodonik-peroksid, natrijum hipohlorit, fosforna kiselina, hlorovodonična kiselina, limunsku kiselinu, azotna kiselina, sumporna kiselina, emulzije za bušenje, dizel, benzin, lož ulje, mineralna ulja i motorna ulja, tečni sapun, tečni vosak, aceton, alkohol, zapaljivi rastvarači, kaustična lužina, nitrocelulozni lakovi, perhloretilen, trihloretilen, toluen…

Motori pumpi mogu biti električni ili pneumatski sa mogućnošću neprekidnog rada pumpe. Kompaktna izrada pumpe sa veoma malom težinom omogućava laku instalaciju i sigurnu upotrebu sa opcijom potencijometra tj. regulacije broja obrtaja u toku pretakanja. Potencijometar može biti integrisan na ručki pumpe. Prednost vertikalnih štapnih pumpi je lako odvajanje motora od usisne cevi i montaža na drugu burad ukoliko posedujete više štapova. Za potrebe korisnika u ponudi imamo i pumpe za kiseline u EX izvedbi sa ATEX sertifikatom. Stepen zaštitete kod štapnih pumpi je IP24 ili IP55 u zavisnosti od traženog modela. Dužina kabela od pet metara olakšava priključenje na dovod energije, takođe ima integrisan prekidač on/off i termičku zaštitu motora usled pregrevanja.

Tehničke karakteristike

NazivKoličinaMerna jedinica
Protok20-112l/min
Napajanje220V/24V/vazduh
Visina dizanja (H)5-37m
Viskozitet200-1000mPa

Materijal: Aluminijum,Inox