Dopunjavanje i dolivanje ulja u menjače, motore, reduktore i diferencijale je olakšano uz pomoć mobilne pneumatske pumpe. Prenosna pumpa za dolivanje ulja sa svojom posudom (rezervoarom) kapaciteta 16 ili 24 litara radi…

Pneumatska pumpa za dolivanje ulja
Pneumatska pumpa za dolivanje ulja

Dopunjavanje i dolivanje ulja u menjače, motore, reduktore i diferencijale je olakšano uz pomoć mobilne pneumatske pumpe. Prenosna pumpa za dolivanje ulja sa svojom posudom (rezervoarom) kapaciteta 16 ili 24 litara radi…

Opširnije

Pneumatska pumpa za pretakanje ulja predviđena je za montažu na bure ili montažu na rezervoar. Pumpa za ulje ostvaruje kompresioni odnos 3:1, a maksimalni protok prilikom istaknja ulja je 14 lit/min. U…

Pneumatska pumpa za pretakanje ulja
Pneumatska pumpa za pretakanje ulja

Pneumatska pumpa za pretakanje ulja predviđena je za montažu na bure ili montažu na rezervoar. Pumpa za ulje ostvaruje kompresioni odnos 3:1, a maksimalni protok prilikom istaknja ulja je 14 lit/min. U…

Opširnije

Pneumatska membranska pumpa izrađena je najčešće od polipropilena (PP) ili PVDF, Poliacetal (POM) i namenjena za pretakanje i točenje agresivnih hemikalija. Jedna od mnogobrojnih prednosti ove pumpe sa membranama je što podnosi …

Plastična membranska pumpa na vazduh
Plastična membranska pumpa na vazduh

Pneumatska membranska pumpa izrađena je najčešće od polipropilena (PP) ili PVDF, Poliacetal (POM) i namenjena za pretakanje i točenje agresivnih hemikalija. Jedna od mnogobrojnih prednosti ove pumpe sa membranama je što podnosi …

Opširnije

Ručna pumpa brentača za dolivanje ulja sa rezervoarom ima široku primenu u servisima i radionicama. Mobilna ručna pumpa sa polugom ili brentača je praktična u svim uslovima i prilikama. Ručna pumpa za…

Ručna pumpa brentača za dolivanje ulja
Ručna pumpa brentača za dolivanje ulja

Ručna pumpa brentača za dolivanje ulja sa rezervoarom ima široku primenu u servisima i radionicama. Mobilna ručna pumpa sa polugom ili brentača je praktična u svim uslovima i prilikama. Ručna pumpa za…

Opširnije

Posebno se primenjuje pri zameni starog ulja kod motora, putničkih i teretnih vozila. Ispuštanje ulja može se vršiti gravitaciono postavljanjem posude ili izvlačenjem pneumatskim cevčicama. Prilikom gravitacionog izvlačenja posuda ima dodatak rešetku…

Gravitaciono pneumatski uređaj sa prihvatnom posudom
Gravitaciono pneumatski uređaj sa prihvatnom posudom

Posebno se primenjuje pri zameni starog ulja kod motora, putničkih i teretnih vozila. Ispuštanje ulja može se vršiti gravitaciono postavljanjem posude ili izvlačenjem pneumatskim cevčicama. Prilikom gravitacionog izvlačenja posuda ima dodatak rešetku…

Opširnije

Kade za prihvat starog ulja koriste se za pražnjenje ulja putem slobodnog pada iz motora, diferencijala i menjača. Na gornjem delu posude nalazi se rešetka protiv prskanja kako bi izbegli prskanje po radionici…

Kade za prihvat starog ulja
Kade za prihvat starog ulja

Kade za prihvat starog ulja koriste se za pražnjenje ulja putem slobodnog pada iz motora, diferencijala i menjača. Na gornjem delu posude nalazi se rešetka protiv prskanja kako bi izbegli prskanje po radionici…

Opširnije

Aparat za izvlačenje dizajniran je da sakupi i uskladišti otpadno ulje iz Vašeg motora. Mašina za izvlačenje starog ulja sadrži:manometar, indikator nivoa ulja u rezervoaru i komplet fleksibilnih i krutih cevčica. Uz…

Oprema za pneumatsko usisavanje ulja
Oprema za pneumatsko usisavanje ulja

Aparat za izvlačenje dizajniran je da sakupi i uskladišti otpadno ulje iz Vašeg motora. Mašina za izvlačenje starog ulja sadrži:manometar, indikator nivoa ulja u rezervoaru i komplet fleksibilnih i krutih cevčica. Uz…

Opširnije