Karakteristika: za protoke do 2200lit/min / visine dizanja do 39met

Ove pumpe su namenjene za pretakanje vode u slučaju poplava, navodnjavanja mlazom, crpljenje vode iz jezera-rijeka-bunara, i različite industrijske primene…

centrifugalna pumpa HF
Centrifugalna pumpa visokih protoka

Karakteristika: za protoke do 2200lit/min / visine dizanja do 39met

Ove pumpe su namenjene za pretakanje vode u slučaju poplava, navodnjavanja mlazom, crpljenje vode iz jezera-rijeka-bunara, i različite industrijske primene…

Opširnije

Podzemni rezervoari su namenjeni za skladištenje zapaljivih i nezapaljivih tečnosti nafta, benzin, voda, hemikalije…
Ova grupa proizvoda obuhvata cilindrične jednozidne ili duplozidne podzemne rezervoare proizvedene u skladu sa EN 12885-1. Podzemni rezervoari…

Podzemni rezervoar za dizel gorivo
Podzemni rezervoar za dizel gorivo

Podzemni rezervoari su namenjeni za skladištenje zapaljivih i nezapaljivih tečnosti nafta, benzin, voda, hemikalije…
Ova grupa proizvoda obuhvata cilindrične jednozidne ili duplozidne podzemne rezervoare proizvedene u skladu sa EN 12885-1. Podzemni rezervoari…

Opširnije

Karakteristika: za protoke do 6000 lit/min / visina dizanja do 95 metara

Ove pumpe se koriste pri snabdevanju većom količinom vode sledećih sistema: u sistemima za čišćenje, podizanje pritiska, sistemima…

pumpa za pretakanje vode
Industrijska pumpa visokih protoka za vodu

Karakteristika: za protoke do 6000 lit/min / visina dizanja do 95 metara

Ove pumpe se koriste pri snabdevanju većom količinom vode sledećih sistema: u sistemima za čišćenje, podizanje pritiska, sistemima…

Opširnije

Potapajuća pumpa na struju pokazala se izuzetno u sistemima za otpušavanje kanalizacije, odvodnjavanje poplavljenih površina, pražnjenje septičkih jama…
Muljna dubinska Pedrollo pumpa pogodna je za korišćenje u domaćinstvu, septičkim jamama, kanalizaciji i…

muljna pumpa
Potapajuća muljna pumpa za otpadne vode na struju

Potapajuća pumpa na struju pokazala se izuzetno u sistemima za otpušavanje kanalizacije, odvodnjavanje poplavljenih površina, pražnjenje septičkih jama…
Muljna dubinska Pedrollo pumpa pogodna je za korišćenje u domaćinstvu, septičkim jamama, kanalizaciji i…

Opširnije

Električne zupčaste uljne pumpe garantuju Vam siguran i kvalitetan rad sa svim vrstama ulja.

Pumpe za pretakanje ulja i maziva imaju visoku moć usisavanja tečnosti. Samousisne zupčaste pumpe za ulje imaju konstantan…

Zupčasta pumpa za ulje na 220V i 12/24V
Zupčasta pumpa za ulje na 220V i 12/24V

Električne zupčaste uljne pumpe garantuju Vam siguran i kvalitetan rad sa svim vrstama ulja.

Pumpe za pretakanje ulja i maziva imaju visoku moć usisavanja tečnosti. Samousisne zupčaste pumpe za ulje imaju konstantan…

Opširnije

Pneumatska prskalica ili sprejer uređaj (penomat) koristi tečne deterdžente i neke rastvore za pranje i šamponiranje vozila.

Ima veliku primenu u autoindustriji a koristi se za pranje i odmašćivanje motora i raznih…

Prskalica za pranje vozila i delova
Prskalica za pranje vozila i delova

Pneumatska prskalica ili sprejer uređaj (penomat) koristi tečne deterdžente i neke rastvore za pranje i šamponiranje vozila.

Ima veliku primenu u autoindustriji a koristi se za pranje i odmašćivanje motora i raznih…

Opširnije