Podzemni rezervoar za dizel gorivo

Pozovite nas

Proizvođač: Emiliana Serbatoi

Podzemni rezervoar za dizel gorivo

Proizvođač: Emiliana Serbatoi Kontaktirajte nas

Podzemni rezervoar za dizel gorivo je namenjen za skladištenje zapaljivih i nezapaljivih tečnosti nafta, benzin, hemikalije…
Ova grupa proizvoda obuhvata cilindrične jednozidne ili duplozidne podzemne rezervoare proizvedene u skladu sa EN 12885-1. Podzemni rezervoari za naftu proizvedeni su od ugljeničnog čelika saglasno sa UNI EN 10025. Rezervoari koji se ukopavaju u zemlju površinski su zaštićeni slojem fiberglasa i endoprena, koji garantuju najbolji stepen zaštite od spojlnih agenasa.
Šaht ukopanog podzemnog rezervoara za naftu projektovan i opremljen je potrebnim priključcima u skladu sa specifičnostima tečnosti koja se skladišti. Uz podzemnu cisternu za dizel gorivo isporučuje kao obavezna oprema montirani sistem za detekciju curenja dizel goriva u skladu sa EN 13160-3.
Međuprostor zidova rezervoara za naftu je ispunjen nesmrzavajućim ekološkim monopropilen glikolom.
Rezervoari za dizel gorivo se isporučuje sa kalibracionom tablicom, identifikacionim dokumentima i atestima ispitivanja rezervoara na pritisak izdatog od ovlašćenog sertifikovanog tela.

Tehničke karakteristike

NazivKoličinaMerna jedinica
Zapremina podzemnog rezervoara1.000-50.000l
Debljina zida podzemnog rezervoara6+4mm

Materijal: Čelik