Ultrazvučni merač protoka zidna montaža

Pozovite nas

Proizvođač: Agropartner

Ultrazvučni merač protoka zidna montaža

Proizvođač: Agropartner Kontaktirajte nas

Ultrazvučna merač protoka omogućavaju bezkontaktno merenje protoka tečnosti.

Ultrazvučna merila mogu biti u clamp-on verzija senzori se postavljaju sa spoljne strane cevi ili kada se senzori montiraju u unutrašnjosti cevovoda wetted. Merenje protoka ultrazvukom primenjuje se na cevovodima velikog prečnika i funkcionišu na principu merenja brzine odziva ultrazvučnih talasa.

Transduceri se montiraju na zatvorenu cev spolja i međusobno su udaljeni jedan od drugog.

Merač protoka za zidnu montažu može se primeniti na širok opseg merenja protoka u cevima. Primenljiv je za čiste tečnosti, kao i tečnosti sa malom količinom sitnih čestica: voda, kanalizaciona voda sa malim sadržajem čestica, ulja, sirova nafta, dizel gorivo, mazut, hemikalije, alkohol, kiseline, pića, prehrambene tečnosti, rastvarači.

Ultrazvučni merači pogodni su za montažu na cevi od čelika, inox čelika,
livenog gvožđa, vučenog čelika, bakra, aluminijuma, pvc-a, azbesta.

Tehničke karakteristike

NazivKoličinaMerna jedinica
Nazivni prečniciDN15 do DN6000mm
Temparatura-30 do 90 (160)°C
Tačnost ± 1%
Ponovljivost0.2%
Linearnost0.5%

Materijal: Aluminijum,Inox