Merač protoka otpadnih voda

Pozovite nas

Proizvođač: Agropartner

Merač protoka otpadnih voda

Proizvođač: Agropartner Kontaktirajte nas

Merač protoka otpadnih voda koristi se za merenje protoka tečnosti u cevovodima, otvorenim kanalima, kanalizacijama, šahtama najčešće se koristi ultrazvučni senzor.

Senzor meri nivo otpadne vode u cevovodu na osnovu kog se u računarskoj jedinici izračunava protok očitavanjem vrednosti trenutnog i kumulativnog zapreminskog protoka.
Osnovna prednost im je laka i brza ugradnja.

Merači protoka za otpadne vode primenjuju se kod odvodnih cevi kišne i fekalne kanalizacije, izlaznih cevi na benzinskim pumpama posle separatora, Parshall-ovih kanala, kanalizacionih odvoda i rečnih tokova.

Merač za otpadne vode sadrži ultrazvučni merač nivoa, digitalni linearizator i napojna jedinica. Merni opseg se podešava prema mernom mestu. Na displeju merača je prikazan trenutni protok u l/s – 4 cifre i ukupni protok – 8 cifara.

Tehničke karakteristike

NazivKoličinaMerna jedinica
Napon merača otpadnih voda24/220V
Tačnost±0,1%