Staklena menzura za uzorkovanje nafte

Kontaktirajte nas

Proizvođač: Agropartner

Staklena menzura za uzorkovanje nafte

Proizvođač: Agropartner Kontaktirajte nas

Menzura je namenjena za uzimanje uzoraka: dizel goriva, evrodizela, benzina i drugih derivata.
Staklena menzura spada u merne instrumente cilindričnog oblika koja je graduisana.
Zapremina menzure za uzorkovanje nafte je 1000ml ili 1lit dok menzura za proveru tačnosti je 10litara.
Pored areometra za merenje gustine goriva, termometra za merenje temperature goriva, merne letve, pasti za detektovanja nivoa i vode u gorivu,
staklena menzura spada u osnovnu opremu benzinskih pumpi.
Menzura od 10 litara ima uverenje o etaloniranju od direkcije za mere i dragocene metale.