Pasta za merenje nivoa i detekciju vode u gorivu

Pozovite nas

Proizvođač: Agropartner

Pasta za merenje nivoa i detekciju vode u gorivu

Proizvođač: Agropartner Kontaktirajte nas

Prilikom merenja nivoa goriva u rezervoarima u slučaju nedostatka merača nivoa koriste se paste za utvrđivanje nivoa goriva u tanku.

Koriste se tako što se nanese na mernu letvu (štap) koji potapate u cisternu sa gorivom.
Prilikom izvlačenja merne letve iz rezervoara vizuelno mozete utvditi nivo goriva jer je pasta promenila boju na mestu gde je nanosena i dosla u kontakt sa gorivom.

Boja se menja u lako uočljivu crvenu boju. Pasta ili premaz za detekciju vode takođe menja boju u crveno ako se primeti prisustvo vode u rezervoaru. Proces nanošenja paste za detekciju vode je sličan prethodnom i nanosi se na dno merne letve koju zaranjate u rezervoar.
Koristi se za kontrolisanje benzina i lakih mineralnih ulja.

Tehničke karakteristike

NazivKoličinaMerna jedinica
Pasta za merenje nivoa50g
Pasta za detekciju vode50g