Stakleni termometar za merenje temperature goriva

Kontaktirajte nas

Proizvođač: Agropartner

Stakleni termometar za merenje temperature goriva

Proizvođač: Agropartner Kontaktirajte nas

Termometar je merni uređaj koji je namenjen za merenje temperature dizela, eurodizela, benzina u rezervoaru.
Veoma bitna stavka prilikom skladištenja goriva je njegova trenutna temperatura i gustina.
Merenjem temperature goriva termometrom na 10.000 litara nastaju gubici nafte i do 300 litara na letnjim temperaturama.
Iz tih razloga se meri srednja temperatura nafte u cisterni i na osnovu korekcionih faktora izračunava stvarna zapremina goriva. Na termometru opseg merenja je od -30°C do +50°C a podeoci su označeni na 0.5°C.
Uz živin termometar se dobija uverenje o etaloniranju koje izdaje akreditovana laboratorija za kalibraciju mernih uređaja.
U osnovni pribor prilikom skladištenja goriva spada termometar sa zaštitnom čašom, areometar, menzura zapremnine 1 litar i pasta za detekciju vode u gorivu.