Karakteristika: za protoke do 2200lit/min / visine dizanja do 39met Ove pumpe su namenjene za pretakanje vode u slučaju poplava, navodnjavanja mlazom, crpljenje vode iz jezera-rijeka-bunara, i različite industrijske primene gde su…
centrifugalna pumpa HF
Centrifugalna pumpa visokih protoka
Karakteristika: za protoke do 2200lit/min / visine dizanja do 39met Ove pumpe su namenjene za pretakanje vode u slučaju poplava, navodnjavanja mlazom, crpljenje vode iz jezera-rijeka-bunara, i različite industrijske primene gde su…
Opširnije
Karakteristika: za protoke do 6000 lit/min / visina dizanja do 95 metara Ove pumpe se koriste pri snabdevanju većom količinom vode sledećih sistema: u sistemima za čišćenje, podizanje pritiska, sistemima za gašenje…
pumpa za pretakanje vode
Industrijska pumpa visokih protoka za vodu
Karakteristika: za protoke do 6000 lit/min / visina dizanja do 95 metara Ove pumpe se koriste pri snabdevanju većom količinom vode sledećih sistema: u sistemima za čišćenje, podizanje pritiska, sistemima za gašenje…
Opširnije
Potapajuća pumpa na struju pokazala se izuzetno u sistemima za otpušavanje kanalizacije, odvodnjavanje poplavljenih površina, pražnjenje septičkih jama… Muljna dubinska Pedrollo pumpa pogodna je za korišćenje u domaćinstvu, septičkim jamama, kanalizaciji i…
muljna pumpa
Potapajuća muljna pumpa za otpadne vode na struju
Potapajuća pumpa na struju pokazala se izuzetno u sistemima za otpušavanje kanalizacije, odvodnjavanje poplavljenih površina, pražnjenje septičkih jama… Muljna dubinska Pedrollo pumpa pogodna je za korišćenje u domaćinstvu, septičkim jamama, kanalizaciji i…
Opširnije
Električne zupčaste uljne pumpe garantuju Vam siguran i kvalitetan rad sa svim vrstama ulja. Pumpe za pretakanje ulja i maziva imaju visoku moć usisavanja tečnosti. Samousisne zupčaste pumpe za ulje imaju konstantan…
Zupčasta pumpa za ulje na 220V i 12/24V
Zupčasta pumpa za ulje na 220V i 12/24V
Električne zupčaste uljne pumpe garantuju Vam siguran i kvalitetan rad sa svim vrstama ulja. Pumpe za pretakanje ulja i maziva imaju visoku moć usisavanja tečnosti. Samousisne zupčaste pumpe za ulje imaju konstantan…
Opširnije
Pumpe za kiseline i hemikalije koriste se u procesima filtracije, grejanja, hlađenja, doziranja, mešanja, ispiranja cevovoda, pretakanja rezervoara… Plastična pumpa ima posebnu namenu pri istakanju sledećih kiselina: Natrijum hidroksida-kaustične sode-Lužina NaOH, Hlorovodonična…
Plastična pumpa za hemikalije i kiseline
Plastična pumpa za hemikalije i kiseline
Pumpe za kiseline i hemikalije koriste se u procesima filtracije, grejanja, hlađenja, doziranja, mešanja, ispiranja cevovoda, pretakanja rezervoara… Plastična pumpa ima posebnu namenu pri istakanju sledećih kiselina: Natrijum hidroksida-kaustične sode-Lužina NaOH, Hlorovodonična…
Opširnije