Praćenje točenja goriva

Kontaktirajte nas

Proizvođač: Agropartner

Praćenje točenja goriva

Proizvođač: Agropartner Kontaktirajte nas

Praćenje točenja goriva Fleet Guard je multifuncionalna platforma za 24-časovno praćenje istakanja goriva na pumpnim stanicama bez potrebnog nadzora u bezbednim i kontrolisanim uslovima. S obzirom da je ovaj sistem kompaktan, može se instalirati ili na pumpi ili na svom stubnom nosaču.
Sistem može istovremeno upravljati sa dve vrste goriva i do četiri pištolja za istakanje, a aktivira se pomoću šifre,
kartice-čitača ili pristupnog ključa. Sistem ima magnetne ključeve – čitače za identifikaciju vozila na privatnim stanicama za istakanje goriva.
Drugi nivo sigurnosti može biti lični identifikacioni broj – šifra vozača.
Ugrađena rezidentna i sistemska memorija zaštićena rezervnom baterijom koja može čuvati do 10.000 podataka o istakanjima.

Funkcije i glavne komponente sistema:
kućište pogodno za rad na otvorenom
čitač ključeva
ekran u boji 5.7″ B/W 320×240
tastatura sa 16 tastera
štampač izveštaja o istakanju (opciono)
kartica za identifikaciju vozača ili vozila
kartica administratora za programiranje i kontrolu sistema
Kontroliše do 4 pištolja za istakanje (može se proširiti do 8) preko
komunikacionog protokola IFSF za elektronski ili pulsni interfejs za mehaničke pumpe
Autorizaciju obezbeđuje čitač kartica i/ili prijemnik radio talasa (frekvencije 433MHz)
Funkcijski meni na engleskom jeziku
Štampač izveštaja istakanja (opciono)
ATG komplet za povezivanje sondi za merenje količine u rezervoaru (opciono)
Dimenzije: 1600 x 370 x 280 mm, osnova 430 x 340mm
Napajanje: 230V – 0,2A

Fleet Guiard za Windows je moćan i prilagodljiv alat za upravljanje sa jednostavnim korisničkim interfejsom i grafikom.

Glavne prednosti sistema su:
Izdavanje goriva je jednostavno i istače ga vozač lično
Samo ovlašćena vozila mogu istakati gorivo i niko drugi
Gorivo se istače samo direktno u vozila i nigde drugde
Istakanje goriva se meri sa najvećom tačnošću i registruje se elektronskim putem
Sistem prati i sprečava greške, tako da npr. ne postoji mogućnost da vozač u vozilo sipa benzin umesto dizela
Zapisnik o istakanju goriva vezuje se za vozača, vozilo itd. čime se isključuje papirologija
Postoji i obaveštenje o odstupanjima od nominalne potrošnje goriva
Bilans goriva i poklapanje sa izdatom i preostalom količinom goriva može se lako i pouzdano pratiti svakodnevno.

Benzinska stanica može izdati gorivo samo ako upravljačka jedinica pošalje odobrenje nakon uspešnog prijavljivanja vozila. Vozilo se prijavljuje sa magnetnim ključem vozila koje vozač očitava na stanici ili automatski ili kada je rezervoar vozila obeležen RFID tehnologijom (opciono).
Kontrolna jedinica može kontrolisati bilo koji tip benzinske stanice, bilo da je elektronska ili mehanička.
Komunikacija između baze podataka i benzinske stanice postiže se povezivanjem kablom (Ethernet) ili mrežnim putem (Lanworks).
Administrator softvera kontrolne jedinice ima potpunu kontrolu nad benzinskom stanicom, može da kreira nove kartice vozila, vozača, kontroliše parametre izdavanja goriva (potrošnju, maksimalnu količinu istakanja,…).
Sistem je kompatabilan sa Windows XP, Vista, 7, Server 2003.
Korisnik softvera uređuje izveštaje o istakanju po vozilima, grupi vozila, vozaču i slično, a podaci se mogu prebaciti i u tip fajla .xls i .ascii.
Količina goriva u rezervoarima može se pratiti preko izveštaja istakanja goriva ili se može meriti putem sonde za merenje.