Mehanički merač protoka goriva K-33 i K-44

Kontaktirajte nas

Proizvođač: Piusi

Mehanički merač protoka goriva K-33 i K-44

Proizvođač: Piusi Kontaktirajte nas

Mehanički merač protoka goriva koristi se za merenje tačne količine istočene tečnosti (goriva ili maziva) i ne koristi se za komercijalnu upotrebu.
Ovi merači su pouzdani, ekonomični i jednostvani za montažu na pumpni uređaj. Mehanički protokomer ima mogućnost kalibracije pri tom se osigurava tačnost merenja goriva i ulja.

Merač protoka K-33 ima ekran sa tri cifre trenutnog stanja i šest cifara ukupnog stanja istočene količine. Merač protoka K-44 ima ekran sa četiri cifre trenutnog stanja i šest cifara ukupnog stanja istočene količine. Po završetku istakanja goriva okretanjem točkića merača poništava se trenutno stanje goriva na nulu.

Mehanički merači protoka  namenjeni su za istakanje dizela, biodizela i ulja…
Postoji u ponudi i mehanički merač protoka K-44 pulser koji ima 10pul/lit (38p/gal) i mehančki merač K-33 u Ex izvedbi.

Tehničke karakteristike

NazivKoličinaMerna jedinica
Protok mehaničkog merača20 - 120l/min
Preciznost±1%
ulaz/izlaz konekcija1"inch
max.radni pritisak10bar

Materijal: Aluminijum