Motalica sa duplim ulazom i izlazom

Kontaktirajte nas

Proizvođač: Raasm

Motalica sa duplim ulazom i izlazom

Proizvođač: Raasm Kontaktirajte nas

Motalica sa duplim ulazom i izlazom imaju specijalnu upotrebu tamo gde je neophodno rukovati sa više izlaznih creva.
Automatske motalice se primenjuju za različite fluide: voda, vazduh, LPG gas, metan, ulje, mast…
Namenjene su za pritiske fluida od 300/400bara i temperature od -20/+80C.
Broj ulaza a samim time i izlaznih creva ovih motalica može biti od 1-6.
Poseban model je motalica sa sistemom za zaključavanje izlaznog creva.
Modeli motalica koje se koriste pri zavarivanju ili istakanju LPG gasa i metana su u skladu sa ATEKS direktivom
za upotrebu u okruženjima sa potencijalno eksplozivnim atmosferom.
Dužine creva automatskih motalica su različite i zavise od veličine i modela motalice.