ACCES 85 kontrola istakanja goriva

Pozovite nas

Proizvođač: Agropartner

ACCES 85 kontrola istakanja goriva

Proizvođač: Agropartner Kontaktirajte nas

ACCES 85 kontrola istakanja goriva točenjem goriva iz rezervoara za registrovane korisnike.
Elektronska jedinica za kontrolu istakanja goriva kontroliše startovanje i zaustavljanje pumpe, pristup korisnika uz pomoć magnetnog ključa,
poziciju istakajućeg pištolja u odnosu na njegovo ležište.
Pumpni uređaj mogu da aktiviraju samo registrovani korisici uz pomoć magnetnih ključeva.
Ona na sebi ima dugme stop za hitno zaustavljanje pumpnog uređaja.
Kada je povezan sa uređajem Ocio ona ima mogućnost zaustavljanja pumpe pri dostizanju zadate minimalne količine goriva.
Sve funkcije se mogu konfigurisati od strane menadžera sistema.

Materijal: Plastika