Merač protoka za kiseline FM-120 PVDF

Kontaktirajte nas

Proizvođač: Agropartner

Merač protoka za kiseline FM-120 PVDF

Proizvođač: Agropartner Kontaktirajte nas

Merač protoka za kiseline serije FM 120 JESSBERGER namenjen je za pouzdano i precizno merenje vodenih tečnosti a posebno agresivnih medija, poput kiselina i lužina.
Merač protoka za kiseline je praktičan i jednostavan za upotrebu i napravljen je od polipropilena (PP) ili PVDF-a. Merač protoka koristi se za neutralne i agresivne medije kao što su dizel, lož ulje, natrijum hidroksid, fosforna kiselina, izbeljivač hlora, hromna kiselina, hlorovodonična kiselina, morska voda, voda, limunska kiselina, natrijum hipohlorit, sumporna kiselina…Viskozitet tečnosti koji se meri ne sme da pređe 20 mPas. Osim toga, mora se osigurati stalan, nepulsirajući protok od 20 -120 l / min. Radni pritisak ne sme da pređe 6 bara.
Tačnost merenja merača protoka u kalibrisanom stanju je ± 1,0%.

Osnovne karakteristike merača protoka FM120:
Izmereni protok u litrama (ukupna vrednost koja se ne može resetovati).
Brzina protoka u litrama u minuti.
Prisustvo protoka (rotirajuća turbina u smeru kazaljke na satu sa pravilnim smerom protoka).
Fabrička kalibracija.
Opcije Impulsni izlaz (model FM 120 I).
Unapred podešena količina za upravljanje pumpom, magnetnim ventilom (model FM 120 M01).
Napajanje litijumska baterija čiji kapacitet ima vreme rada do 3 godine. Ako se u roku od 120 sekundi ne pritisne nijedno dugme na ekranu ili se detektuje minimalni protok,
uređaj se automatski prebacuje u režim za uštedu energije.
Radne temperaure do 50C. Za protoke 20-120l/min