Rotaciona glava za pranje i čišćenje rezervoara

Kontaktirajte nas

Proizvođač: Agropartner

Rotaciona glava za pranje i čišćenje rezervoara

Proizvođač: Agropartner Kontaktirajte nas

Veliku pažnju posvećujemo raznim industrijama kao što su: farmaceutska, hemijska, prehrambena, sektoru prevoza, proizvodnji vina, građevinskoj industriji.
Pažnja je usmerena na higijenu, čišćenje i dezinfekciju. Upotreba rezervoara, cisterni, silosa, buradi za vina, kamionskih cisterni, IBC kontejnera zahteva i njihovo čišćenje. Unutrašnje čišćenje rezervoara i tankova je često kompleksan zadatak. Veličina i oblik rezervoara nedozvoljavaju uvek lak pristup svim delovima tanka.
Rotacione glave za čišćenje prilagođene su za efikasno pranje čak i najnepristupačnijih delova cisterni. Glave za pranje su samorotirajuće i to postižu samim dotokom tečnosti do njihovih mlaznica. Svaka glava sadrži dve ili četiri osovinske mlaznice iz koje izlazi tečnost pod visokim pritiskom. Ove rotacione glave izrađene su od čelika AISI 316 i otporne su na hemikalije koje se upotrebljavaju prilikom čišćenja.
Pored raznih modela rotirajućih glava možemo Vam obezbediti i kompletne automatske sisteme za pranje. Oni se koriste za brzo pranje i čišćenje većih tankova puput cisterni sa unutrašnjim pregradama. Ti modeli mogu biti iz više delova u zavisnosti od vrsta cisterni tj. koliko imaju otvora za ubacivanje rotirajućih glava za pranje.
Mašinsko čišćenje sa mlazom vode nadzemnih i podzemnih rezervoara za gorivo neophodno je vršiti svakih deset godina. Nečistoće, talog, mulj izazivaju česta zagušenja filtera, kvarove na pumpama i sitemima za ubrizgavanja goriva na vozilima. Zato je neophodno na vreme izvršiti pranje i čišćenje rezervoara i cisterni za gorivo.

Tehničke karakteristike

NazivKoličinaMerna jedinica
Protok8-900l/min
Pritisak5-500bar
Temparatura90°C
Priključci1/2"-1"inch