Centralno podmazivanje jednolinijski sistem

Pozovite nas

Proizvođač: Agropartner

Centralno podmazivanje jednolinijski sistem

Proizvođač: Agropartner Kontaktirajte nas

Centralno podmazivanje jednolinijski sistem “15” se sastoji od nezavisne pumpe koja kroz glavni vod, isporučuje mazivo (ulje ili mast) u unapred određenoj količini dozatoru ili injektoru.

Centralno podmazivanje koristi se za ulja ili masti.
Pumpe koje napajaju ove sisteme mogu biti:

Pneumatska pumpa na vazduh C15F. Zapremina rezervoara 10lit punjiva/20kg/50kg/200kg kante. Kompresiong odnosa 50:1.
Motorna pumpa na 24V C15B18. Zapremina rezervora 5/8/10 litara sa 2 ili 4 pumpna elementa
Motorna pumpa na 200V ili 400V C15S. Zapremina rezervoara 10/30lit kompresioni odnos 35:1 ili 70:1. Sa 2 ili 4 pumpna elementa

Svaki injektor se može podesiti da isporučuje različite količine maziva.

Upravljanje i kontrola sistema centralnog podmazivanja se odvija kroz primenu savremene električne opreme (PLC, senzori nivoa, mikroprekidači, prekidači pritiska)

jednolinijski sistem

 

-Jednolinijsku centralni sistem podmazivanja omogućuje:
Duži životni vek komponenti koje se podmazuju
Smanjena potrošnja maziva i operativni troškovi
Precizno doziranje maziva u svakoj tački
Sistem se lako proširuje
Sistem pogodan za zahtevna okruženja
Sistem koji se lako kreira
Isporuka injektora podesiva direktno pri ugradnji ili posle
Nema zaustavljanja/prekida podmazivanja ako se injektor zaglavi
Injektori sa vizuelnom kontrolom rada
Pumpna jedinica koja nudi lako održavanje i veoma siguran rad,
rad sa uljem ili mašću