Uređaj za dezinfekciju površina

Kontaktirajte nas

Proizvođač: Emiliana Serbatoi

Uređaj za dezinfekciju površina

Proizvođač: Emiliana Serbatoi Kontaktirajte nas

Osnovna primena ovih cisterni je za dezinfekciju različitih površina: puteva, stambenih ulaza, stepeništa, škola, vrtića, industrijskih objekata, vozila javnog prevoza…
Najčešća sredstva za dezinfekciju su na bazi hlora odnosno natrijum hipohlorita, deterdženata, hemikalija i antibakterijskih sredstava…
Široka primena ovih mašina omogućava korišćenje u vrtlarstvu i poljoprivredi, za tretiranje zelenih površina tj. za rasprskivanje sredstava za zaštitu bilja ili herbicida.
Sve prskalice su izrađene od lagane polimerne plastične mase otporne na hemikalije i na UV zračenje.
Debljina zidova i ciljani dizajn izbegavaju deformaciju proizvoda tokom vremena i upotrebe.
Rezervoar ima poklopac za lako punjenje sredstva za dezinfekciju, kao i donji otvor za lako pražnjenje nakon korišćenja.
Svaki rezervoar-sprejer uređaj opremljen je elektro-membranskom pumpom na 12V sa napojnim kablovima i kleštima i prekidačem.
Kapaciteta pumpi za prskanje tj. dezinfekciju je od 3.8 do 15 l/min i pritiskom od 2.8 do 4.8 bara i stvara mlaz do 9m vodoravno i 6m vertikalno.
Membrana pumpe je od santoprena a ventili od vitona, čime je pumpa rezistentna na razne vrste hemikalija.
Cisterne sa membranskim pumpama imaju integrisani prekidač koji aktivira pumpu samo tokom faze rasprskivanja sredstva za dezinfekciju smanjujući njegovo habanje i povećavajući efikasnost.
Mlaznica pištolja za prskanje prilagođava se od jednostrukog mlaza do konusnog prskanja.
Standardni pištolj rasprskivača završava se mesinganom diznom i okretnim priključkom.
Raspoloživi kapaciteti uređaja za dezinfekciju su: 30 litara, 60 litara, 98 litara, 110 litara, 220 litara, 330 litara, 440 litara, 980 litara.

Uređaj za dezinfekciju u radu možete videti ovde.