Pribor i oprema

Kontaktirajte nas

Ad-Blue® 3D filter je namenjen za izdvajanje nečistoća i kristalizovanog AdBlua. Najčešće se filter postavlja na pumpne agregate "Suzzarablue". Filter je jedina i prava zaštita koja nedozvoljava kontaminaciju sistema vozila i oštećenje…

Filter za AdBlue 3D
Filter za AdBlue 3D

Ad-Blue® 3D filter je namenjen za izdvajanje nečistoća i kristalizovanog AdBlua. Najčešće se filter postavlja na pumpne agregate "Suzzarablue". Filter je jedina i prava zaštita koja nedozvoljava kontaminaciju sistema vozila i oštećenje…

Opširnije

Ventili vazduha ili AT ventili su obavezna oprema na cisternama i rezervoarima. Oni obezbeđuju protok vazduha u oba smera tako da ne dolazi do stvaranja podpritiska i nadpritiska u cisternama. Dišni ventil…

At ventil za cisterne i rezervoare
At ventil za cisterne i rezervoare

Ventili vazduha ili AT ventili su obavezna oprema na cisternama i rezervoarima. Oni obezbeđuju protok vazduha u oba smera tako da ne dolazi do stvaranja podpritiska i nadpritiska u cisternama. Dišni ventil…

Opširnije