Merači protoka tečnosti

Kontaktirajte nas

Ultrazvučna merač protoka omogućavaju bezkontaktno merenje protoka tečnosti. Ultrazvučna merila mogu biti u clamp-on verzija senzori se postavljaju sa spoljne strane cevi ili kada se senzori montiraju u unutrašnjosti cevovoda wetted. Merenje…

Ultrazvučni merač protoka zidna montaža
Ultrazvučni merač protoka zidna montaža

Ultrazvučna merač protoka omogućavaju bezkontaktno merenje protoka tečnosti. Ultrazvučna merila mogu biti u clamp-on verzija senzori se postavljaju sa spoljne strane cevi ili kada se senzori montiraju u unutrašnjosti cevovoda wetted. Merenje…

Opširnije

Merač protoka otpadnih voda koristi se za merenje protoka tečnosti u cevovodima, otvorenim kanalima, kanalizacijama, šahtama najčešće se koristi ultrazvučni senzor. Senzor meri nivo otpadne vode u cevovodu na osnovu kog se…

Merač protoka otpadnih voda
Merač protoka otpadnih voda

Merač protoka otpadnih voda koristi se za merenje protoka tečnosti u cevovodima, otvorenim kanalima, kanalizacijama, šahtama najčešće se koristi ultrazvučni senzor. Senzor meri nivo otpadne vode u cevovodu na osnovu kog se…

Opširnije

Merač protoka sa zadavanjem količine prekidaja dotok fluida u momentu kada se postigne željena zadata količina tečnosti. Velika prednost i primena elektromagnetnih merača je u poljoprivredi prilikom doziranja većih količina hemikalija koje…

Merač protoka sa zadavanjem količine tečnosti
Merač protoka sa zadavanjem količine tečnosti

Merač protoka sa zadavanjem količine prekidaja dotok fluida u momentu kada se postigne željena zadata količina tečnosti. Velika prednost i primena elektromagnetnih merača je u poljoprivredi prilikom doziranja većih količina hemikalija koje…

Opširnije

Pulsni merač protoka koristi se za merenje protoka slabo viskoznih tečnosti i vode. Digitalni pulsni merač protoka može se koristiti za merenje protoka benzina, merenje protoka dizel goriva kao i slabo viskoznih…

Pulsni merač protoka tečnosti
Pulsni merač protoka tečnosti

Pulsni merač protoka koristi se za merenje protoka slabo viskoznih tečnosti i vode. Digitalni pulsni merač protoka može se koristiti za merenje protoka benzina, merenje protoka dizel goriva kao i slabo viskoznih…

Opširnije

Namenjen je za kontrolu istakanja dizel goriva na pumpama sa velikim protocima. Čvrst telo merača i mehanički sistem omogućavaju da se merač koristi u posebno zahtevnim sredinama. Zahvaljujući mernom sistemu brojčanika sa…

Mehanički merač protoka K700
Mehanički merač protoka K700

Namenjen je za kontrolu istakanja dizel goriva na pumpama sa velikim protocima. Čvrst telo merača i mehanički sistem omogućavaju da se merač koristi u posebno zahtevnim sredinama. Zahvaljujući mernom sistemu brojčanika sa…

Opširnije

Merač protoka elektronski ili pulsni protokomer K900 se koristi za istakanje biodizel, dizela, antifriza, ulja i sl. Ovaj tip merila je za protoke do 500 lit/min. Pulsni merač K900 Pulser omogućava očitavanje…

Merač protoka K900
Merač protoka K900

Merač protoka elektronski ili pulsni protokomer K900 se koristi za istakanje biodizel, dizela, antifriza, ulja i sl. Ovaj tip merila je za protoke do 500 lit/min. Pulsni merač K900 Pulser omogućava očitavanje…

Opširnije

Rotametar kooristi se za merenje trenutnog protoka tečnosti ili gasa, u uslovima temperature i pritiska koji se drže granica otpornosti stakla. Stakleni indikatori su idealno rešenje gde se traži pouzdanost u radu…

Stakleni indikator protoka, rotametar
Stakleni indikator protoka, rotametar

Rotametar kooristi se za merenje trenutnog protoka tečnosti ili gasa, u uslovima temperature i pritiska koji se drže granica otpornosti stakla. Stakleni indikatori su idealno rešenje gde se traži pouzdanost u radu…

Opširnije

Indikator protoka sa kazaljkom izrađen je od nerđajućeg čelika sa zadatkom merenja visokih protoka različitih tečnosti i gasova. Prednost ovih tipova merila jeste njihovo korišćenje u ekstremnim uslovima rada tj. visokog pritiska,…

Indikator protoka sa skalom za tečnosti i gasove
Indikator protoka sa skalom za tečnosti i gasove

Indikator protoka sa kazaljkom izrađen je od nerđajućeg čelika sa zadatkom merenja visokih protoka različitih tečnosti i gasova. Prednost ovih tipova merila jeste njihovo korišćenje u ekstremnim uslovima rada tj. visokog pritiska,…

Opširnije

ES-LEVEL je inovativni visoko precizni multifunkcionalni indikator nivoa koji vam omogućava da nadgledate i kontrolišete nivo tečnosti u rezervoarima. ES LEVEL sonde za nivo su zasnovane na tehnologiji merenja magnetnostriktivnog tipa; ova…

Merač nivoa goriva ES level
Merač nivoa goriva ES level

ES-LEVEL je inovativni visoko precizni multifunkcionalni indikator nivoa koji vam omogućava da nadgledate i kontrolišete nivo tečnosti u rezervoarima. ES LEVEL sonde za nivo su zasnovane na tehnologiji merenja magnetnostriktivnog tipa; ova…

Opširnije

Ultrazvučni merač za cevovode pored prikaza ukupnog protoka i brzine protoka tečnosti, prikazuje i pritisak u cevovodu. Merač protoka opremljen je sa navojnim priključkom 2 ½“ i držačem za lak prenos na…

Ultrazvučni merač za cevovode
Ultrazvučni merač za cevovode

Ultrazvučni merač za cevovode pored prikaza ukupnog protoka i brzine protoka tečnosti, prikazuje i pritisak u cevovodu. Merač protoka opremljen je sa navojnim priključkom 2 ½“ i držačem za lak prenos na…

Opširnije