Mini pumpa za presipanje nafte direktno u rezervoar postavlja se uspravno na bure. Ovaj model pumpe koristi se za pretakanje antifriza, vode, tečnosti za vetrobrane, nafte… Najveću primenu ima u poljoprivredi, kopnenom…
Mini centrifugalna pumpa za gorivo
Mini centrifugalna pumpa za gorivo
Mini pumpa za presipanje nafte direktno u rezervoar postavlja se uspravno na bure. Ovaj model pumpe koristi se za pretakanje antifriza, vode, tečnosti za vetrobrane, nafte… Najveću primenu ima u poljoprivredi, kopnenom…
Opširnije