Prilikom spajanja cevnih instalacija nafte koje nisu u istoj ravni neophodne su gibljive fleksibilne cevi. Rebraste fleksibilne cevi imaju mogućnosti da izdrže veliki ciklus savijanja pre pucanja ili trajne deformacije. Bakarna fleksibilna…

Gibljiva fleksibilna cev za gorivo
Gibljiva fleksibilna cev za gorivo

Prilikom spajanja cevnih instalacija nafte koje nisu u istoj ravni neophodne su gibljive fleksibilne cevi. Rebraste fleksibilne cevi imaju mogućnosti da izdrže veliki ciklus savijanja pre pucanja ili trajne deformacije. Bakarna fleksibilna…

Opširnije

Pumpna stanica za pretakanje zapaljivih tečnosti i goriva. Mobilna pretakalica Ex koristi se za pretakanje tečnosti kao štu su dizel gorivo, nafta, kerozin, metan ili benzin. Pumpna stanica sa elektro pumpom sa…

Pumpna Stanica za Pretakanje Ex50
Pumpna Stanica za Pretakanje Ex50

Pumpna stanica za pretakanje zapaljivih tečnosti i goriva. Mobilna pretakalica Ex koristi se za pretakanje tečnosti kao štu su dizel gorivo, nafta, kerozin, metan ili benzin. Pumpna stanica sa elektro pumpom sa…

Opširnije

Mini pumpa za presipanje nafte direktno u rezervoar postavlja se uspravno na bure. Ovaj model pumpe koristi se za pretakanje antifriza, vode, tečnosti za vetrobrane, nafte... Najveću primenu ima u poljoprivredi, kopnenom…

Mini centrifugalna pumpa za gorivo
Mini centrifugalna pumpa za gorivo

Mini pumpa za presipanje nafte direktno u rezervoar postavlja se uspravno na bure. Ovaj model pumpe koristi se za pretakanje antifriza, vode, tečnosti za vetrobrane, nafte... Najveću primenu ima u poljoprivredi, kopnenom…

Opširnije

Prenosni komplet daje odgovor na SVE, omogućava brzo i sigurno pretakanje na svakom mestu. PiusiBox je snažna mala prenosna pumpa koja staje u kofer sa svom opremom: pumpa sa bypass ventilom, kablovi…

Prenosni komplet za presipanje goriva
Prenosni komplet za presipanje goriva

Prenosni komplet daje odgovor na SVE, omogućava brzo i sigurno pretakanje na svakom mestu. PiusiBox je snažna mala prenosna pumpa koja staje u kofer sa svom opremom: pumpa sa bypass ventilom, kablovi…

Opširnije

Terenska pumpa za sipanje nafte je posebno dizajnirana za montazu na putničko-teretno vozilo. Pumpa sa motalicom i crevom je idealno rešenje kada se nemože prići mašini u koju se sipa gorivo. Napajanje…

Terenska pumpa za sipanje nafte
Terenska pumpa za sipanje nafte

Terenska pumpa za sipanje nafte je posebno dizajnirana za montazu na putničko-teretno vozilo. Pumpa sa motalicom i crevom je idealno rešenje kada se nemože prići mašini u koju se sipa gorivo. Napajanje…

Opširnije

Veliku pažnju posvećujemo raznim industrijama kao što su: farmaceutska, hemijska, prehrambena, sektoru prevoza, proizvodnji vina, građevinskoj industriji. Pažnja je usmerena na higijenu, čišćenje i dezinfekciju. Upotreba rezervoara, cisterni, silosa, buradi za vina,…

Rotaciona glava za pranje i čišćenje rezervoara
Rotaciona glava za pranje i čišćenje rezervoara

Veliku pažnju posvećujemo raznim industrijama kao što su: farmaceutska, hemijska, prehrambena, sektoru prevoza, proizvodnji vina, građevinskoj industriji. Pažnja je usmerena na higijenu, čišćenje i dezinfekciju. Upotreba rezervoara, cisterni, silosa, buradi za vina,…

Opširnije

Mobilni set za točenje goriva i ulja sa jednosmernim motorom na 12/24V je idealno rešenje za rad na terenu i kad nemamo na raspolaganju monofaznu struju. Osnovni set sastavljen je od samousisne…

Točilica za gorivo na akumulator
Točilica za gorivo na akumulator

Mobilni set za točenje goriva i ulja sa jednosmernim motorom na 12/24V je idealno rešenje za rad na terenu i kad nemamo na raspolaganju monofaznu struju. Osnovni set sastavljen je od samousisne…

Opširnije