Elektronski i pulsni protokomer K900 se koristi za istakanje biodizel, dizela, antifriza, ulja i sl.
Ovaj tip merila je za protoke do 500 lit/min.
Pulsni merač K900 Pulser omogućava očitavanje protoka tečnosti i…

Merač protoka K900
Merač protoka K900

Elektronski i pulsni protokomer K900 se koristi za istakanje biodizel, dizela, antifriza, ulja i sl.
Ovaj tip merila je za protoke do 500 lit/min.
Pulsni merač K900 Pulser omogućava očitavanje protoka tečnosti i…

Opširnije

Pumpna stanica za točenje benzina i dizel goriva je u skladu sa direktivom ATEX 94/9/EC, MID 2004/22 EC.

Kućište pumpne stanice je izrađeno od pocinkovanih metalnih ploča zaštićenih specijalnim farbama koje stvaraju…

Aparat za točenje goriva Ex
Aparat za točenje goriva Ex

Pumpna stanica za točenje benzina i dizel goriva je u skladu sa direktivom ATEX 94/9/EC, MID 2004/22 EC.

Kućište pumpne stanice je izrađeno od pocinkovanih metalnih ploča zaštićenih specijalnim farbama koje stvaraju…

Opširnije

Pumpe za kiseline i hemikalije koriste se u procesima filtracije, grejanja, hlađenja, doziranja, mešanja, ispiranja cevovoda, pretakanja rezervoara…

Plastična pumpa ima posebnu namenu pri istakanju sledećih kiselina: Natrijum hidroksida-kaustične sode-Lužina NaOH, Hlorovodonična…

Plastična pumpa za hemikalije i kiseline
Plastična pumpa za hemikalije i kiseline

Pumpe za kiseline i hemikalije koriste se u procesima filtracije, grejanja, hlađenja, doziranja, mešanja, ispiranja cevovoda, pretakanja rezervoara…

Plastična pumpa ima posebnu namenu pri istakanju sledećih kiselina: Natrijum hidroksida-kaustične sode-Lužina NaOH, Hlorovodonična…

Opširnije

Areometar je instrument koji se koristi za merenje gustine tečnosti tj. goriva.
Izrađen je od providnog bezbojnog stakla. Aerometar se potapa u fluid čija se gustina meri i on tone. Na užem…

Areometar1
Areometar za eurodizel, dizel, benzin

Areometar je instrument koji se koristi za merenje gustine tečnosti tj. goriva.
Izrađen je od providnog bezbojnog stakla. Aerometar se potapa u fluid čija se gustina meri i on tone. Na užem…

Opširnije

Nepovratni ventil se postavlja na usisnim cevima unutar nadzemnih rezervoara i podzemnih rezervoara.
Primena ventila sa korpom je i na pumpama koje nisu samousisne radi lakšeg povlačenja tečnosti. Prilikom usisavanja…

Nepovratni ventil i usisna korpa za gorivo
Nepovratni ventil i usisna korpa za gorivo

Nepovratni ventil se postavlja na usisnim cevima unutar nadzemnih rezervoara i podzemnih rezervoara.
Primena ventila sa korpom je i na pumpama koje nisu samousisne radi lakšeg povlačenja tečnosti. Prilikom usisavanja…

Opširnije

Profesionalni automat za pretakanje Adblua neophodan je svakoj benzinskoj stanici.

Ovaj uređaj izrađen je u skladu sa sledećim standardima ATEX 2014/34/EU MID 2014/32/EU.

Telo pumpe za Adblue napravljeno je od pocinkovanih metalnih ploča…

Automat za istakanje Adblua Ex
Automat za istakanje Adblua Ex

Profesionalni automat za pretakanje Adblua neophodan je svakoj benzinskoj stanici.

Ovaj uređaj izrađen je u skladu sa sledećim standardima ATEX 2014/34/EU MID 2014/32/EU.

Telo pumpe za Adblue napravljeno je od pocinkovanih metalnih ploča…

Opširnije